iMPRESSUM & Privatlivspolitik

 

IMPRESSUM

Denne udgiverside gælder både webstedet og de sociale medier af Susan Ebeling på easy.recall / einfach.behalten.

OPLYSNINGER I henhold til § 5 TMG

Susan Ebeling
easy.recall.
Haslehøjvej 15
8210 Aarhus V, Denmark

Kontakt

Telefon: +45 52 65 58 13
E-Mail: susan.ebeling@easy-recall.com
Internetadresse: www.easy-recall.com

VAT nummer

DK 38874608

ophavsret

Indholdet og værkerne oprettet af operatøren af denne website på website er underlagt copyright.


Kilder af billeder, videos og grafiker

 • Workshopbilleder: © einfach.behalten. (www.einfach-behalten.com)

 • andre billeder, inkl. dem, der viser Susan Ebeling: © Susan Ebeling

KONTRADIKTION AF reklamepost

Anvendelse af kontaktdata (som blev offentliggjort i forbindelse med forpligtelsen af impressum) til fremsendelse af information og reklame, hvilket ikker er udtrykkeligt anmodet modsiges herved. Websitesoperatøren forbeholder sig retten til at tage retssager i tilfælde af uopfordret salgsfremmende information, især spam e-mails.

 

Privatlivspolitik & Databeskyttelse

 1. Et overblik over privatlivspolitik

  Generel information
  Jeg behandler dine personlige data fortroligt og i overensstemmelse med de lovmæssige databeskyttelsesregler og denne privatlivspolitik. Denne fortrolighedspolitik forklarer og giver et simpelt overblik over, hvilke personlige oplysninger jeg modtager, når du besøger min website eller kommunikerer på en anden måde med mig, såsom pr. telefon eller e-mail.


  De relevante databeskyttelsesbestemmelser, der i øjeblikket gælder for behandling af personoplysninger, er beskrevet i databeskyttelsesforordningen (forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016) og i databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018).
  Personlige data er alle data, der identificerer dig personligt. Detaljeret information om databeskyttelse kan findes i min privatlivspolitik, der er anført under denne tekst.

  Dataindsamling på min website

  Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på denne website?
  Databehandlingen på denne website udføres af: easy.recall. Susan Ebeling Haslehøjvej 15 8210 Aarhus V Danmark E-mail: susan.beling@easy-recall.com Ansvarlig enhed er den fysiske eller juridiske person, der alene eller i samråd med andre beslutter sig om formålene og midlerne til behandling af personoplysninger (såsom navne, e-mail-adresser osv.).

  Hvordan samler jeg dine data?
  Når du besøger min website, indsamles generelle tekniske oplysninger. Dette er den anvendte IP-adresse, tid, besøgets varighed, browsertype og eventuelt afstamningssiden. Disse anvendelsesdata registreres af tekniske grunde i en logfil og kan bruges og gemmes med henblik på statistisk analyse af denne website. En sammenkædning af disse brugsdata med dine andre personlige data finder ikke sted. Retsgrundlaget er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. persondataforordningens (forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016) artikel 6, stk. 1, litra f., som gør det muligt for behandlingen af data at opfylde en kontrakt eller prækontraktsmæssige foranstaltninger.

  Hvordan behandler jeg personoplysninger?
  Personoplysninger er begrænset til kontraktbetingelserne, aftalens indhold, gennemførelsen eller strukturen af det kontraktlige forhold. Derudover er personoplysninger kun behandlet for at opnå dit samtykke (artikel 6 I og GDPR). De blev ikke videregivet til tredjepart. De krævede betalingsdata såvel som kreditinstituttet og i givet fald de valgte og udvalgte betalingstjenesteudbydere er blevet annonceret til betalingsbehandling.

  Hvor længe bliver de personlige data gemt?
  Jeg gemmer dine personlige data efter afslutningen af det formål, som dataene blev indsamlet til, kun så længe det kræves af loven (især skattelovgivningen).

  Analyseværktøjer og tredjepartsværktøjer
  Når du besøger min website, anvendes der ikke analyseprogrammer og cookies, der statistisk vurderer din browseadfærd.

  Ændringer af denne privatlivspolitik
  Jeg forbeholder mig retten til at ændre denne privatlivspolitik, hvis den juridiske situation eller dette online tilbud eller metoden til dataindsamling ændres. Dette gælder dog kun for erklæringer om databehandling. Hvis et samtykke fra brugeren er nødvendigt, eller komponenter i fortrolighedspolitikken indeholder en regulering af det kontraktmæssige forhold til brugerne, sker ændringen af databeskyttelsesforklaringen først efter aftale med brugeren.

  Informer dig om denne privatlivspolitik efter behov, især hvis du leverer personlige data.

  Sikkerhedsalert
  Jeg sikrer min website og andre IT-systemer ved passende tekniske og organisatoriske forholdsregler mod tab, ødelæggelse, uautoriseret adgang, uautoriseret ændring eller uautoriseret distribution af dine data. Imidlertid er fuld beskyttelse mod alle farer praktisk talt umulig trods al pleje. Da jeg ikke kan garantere fuldstændig datasikkerhed, når jeg kommunikerer via e-mail, anbefaler jeg at sende eller modtage krypterede meddelelser til fortrolige oplysninger.

 2. Dine rettigheder

  Hvilke rettigheder har du vedrørende dine data?
  På ethvert tidspunkt har du ret til at få gratis information om oprindelsen, modtageren og formålet med dine gemte personoplysninger. Du har også en ret til at anmode om korrektur, blokering eller sletning af disse data. Til dette formål såvel som for yderligere spørgsmål om databeskyttelse kan du kontakte mig når som helst på den adresse, der er angivet i aftrykket. Derudover har du ret til at klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

  Ret til dataportabilitet

  Du har ret til at have data, som jeg automatisk behandler på grundlag af dit samtykke eller i opfyldelse af en kontrakt, i sig selv eller til en tredjepart i et standard, maskinlæsbart format. Hvis du har brug for direkte overførsel af dataene til en anden ansvarlig person, gøres dette kun i det omfang, det er teknisk muligt.

  Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling

  Mange databehandlingsoperationer er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde et allerede givet samtykke. For dette en uformel meddelelse via e-mail til mig. Lovligheden af databehandlingen udført indtil tilbagekaldelsen forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

  Ret til klage til den kompetente tilsynsmyndighed

  I tilfælde af overtrædelse af databeskyttelsesloven har den pågældende ret til at klage til den kompetente tilsynsmyndighed. Den kompetente tilsynsmyndighed for databeskyttelsesspørgsmål er Datatilsynets Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/).

  Fortrolighed omkring din kundeadgang

  Hvis du har adgang til et sikkert område på min website sikret med en adgangskode, er du ansvarlig for at holde adgangskoden fortrolig. Jeg beder dig om, at ikke videresende adgangskoden til tredjepart eller at kommunikere det.

 3. Datasikkerhed

  Generelt

  Alle data på min website er beskyttet mod tab, ødelæggelse, adgang, ændring og formidling gennem tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

  SSL- eller TLS-kryptering
  Denne website bruger af sikkerhedsmæssige årsager og til at beskytte transmission af fortroligt indhold, såsom ordrer eller anmodninger, du sender til mig som en websiteoperatør, en SSL eller TLS-kryptering. En krypteret forbindelse er indikeret af browserens adresselinje, der skifter fra "http: //" til "https: //" og låseikonet i din browserbjælke.

  Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til mig, ikke læses af tredjepart. Dataene kan ikke ændres, og afsenderen kan ikke identificeres.

  Cookies
  Min website bruger cookies. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computer og i din browser. Cookies på din computer gør ingen skade og indeholder ingen vira. Cookies bruges til at gøre mine tilbud brugervenlige, effektive og sikre. De cookies, der bruges på min hjemmeside, er såkaldte funktionel cookies. Mere information om disse cookies kan findes her.

  Du kan indstille din browser, så du kun bliver informeret om indstillingen af cookies og cookies kun i individuelle tilfælde tillader det, accept af cookies i visse tilfælde eller generelt udelukker og aktiverer automatisk sletning af cookies, når browseren lukkes. Deaktivering af cookies kan begrænse funktionaliteten på denne website. Hvis du vil forhindre brug af cookies, kan du gøre det gennem lokale indstillinger i din internetbrowser, såsom Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera eller Safari.

 4. Tredjeparts tjeneste

  Hosting
  Jeg bruger Squarespace-websites hos Squarespace Ireland Ltd., Le Pole House 1. sal, Ship Street Great, Dublin 8 Irland ("Squarespace") til drift og hosting af min website. Squarespace er certificeret i henhold til Privacy Shield-aftalen, der giver en garanti for at overholde den europæiske lovgivning om privatlivets fred (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnjcAAC&status=Active).

  Hosting-tjenesterne, jeg bruger, er med det formål at levere følgende tjenester: infrastruktur- og platformtjenester, computerkapacitet, lager- og databasetjenester, sikkerhed og teknisk vedligeholdelsestjenester, jeg bruger til at betjene denne onlinetjeneste. Herved behandler jeg eller min hostingudbyder lagerdata, kontaktdata, indholdsdata, kontraktdata, brugsdata, meta- og kommunikationsdata fra kunder, interesserede parter og besøgende af dette online tilbud på grundlag af min legitime interesser i en effektiv og sikker levering af dette online tilbud iht. artikel 6, stk. 1 lit. f GDPR i.V.m. Artikel 28 GDPR (indgåelse af kontraktforarbejdningskontrakt).

  Desuden har jeg med Squarespace afsluttet en "databehandlingsaftale" (https://www.squarespace.com/dpa/). Dette er en kontrakt, hvor Squarespace er forpligtet til at beskytte mine brugers privatliv, behandle det på mine vegne i overensstemmelse med dets privatlivspolitik. Du kan finde privatlivspolitikken for Squarespace her: https://www.squarespace.com/privacy.

  Server logfiler
  Jeg eller min hosting-udbyder indsamler på grundlag af vores legitime interesser i henhold til artikel 6, stk. 1 lit. f. GDPR-data om enhver adgang til den server, som denne service er placeret på (såkaldte serverlogfiler). Adgangsdataene inkluderer navnet på den hentede website, fil, dato og tidspunkt for hentning, mængde data overført, anmeldelse af vellykket hentning, browsertype og version, brugerens operativsystem, henvisnings-URL (den tidligere besøgte side), IP-adresse og den anmodende udbyder , Logfilinformation gemmes af sikkerhedsmæssige årsager (for eksempel for at undersøge misbrug eller svigagtige aktiviteter) i højst 7 dage og derefter slettet. Data, hvis yderligere opbevaring er påkrævet til bevisførelse, er udelukket fra sletningen indtil den endelige afklaring af hændelsen.

  Som en del af IP-anonymisering afkortes din IP-adresse af Squarespace i en EU-medlemsstat eller en anden statspart i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. For fuldstændige oplysninger om Squarespace's privatlivspolitik, kan du besøge www.squarespace.com/privacy.

  Squarespace's IP-adresse, der er indsendt af din browser, slås ikke sammen med andre Squarespace-data. Du kan forhindre opbevaringen af cookies ved at ændre indstillingerne for din browsersoftware i overensstemmelse hermed. Deaktivering af cookies kan resultere i funktionelle begrænsninger. Du har også muligheden for at fravælge Squarespace's samling. Med Squarespace JavaScripts browser-tilføjelse kan besøgende på website forhindre, at deres data indsamles og bruges af Squarespace.

 5. Analyseværktøjer

  Cookies
  Min hosting-udbyder Squarespace bruger såkaldte "cookies". Dette er tekstfiler, der er gemt på din computer og tillader analyse af din brug af min website. Oplysningerne genereret af denne tekstfil om brugen af min website overføres til en server af Squarespace og gemmes der. Squarespace bruger funktionelle cookies, der sikrer, at webstedet fungerer korrekt (f.eks. Cookies til login eller registrering, sprogindstillinger), og deres installation ikke kræver tilladelse.
  Du kan forhindre arkivering af cookies ved at ændre indstillingerne for din browsersoftware i overensstemmelse hermed. Deaktivering af cookies kan resultere i funktionelle begrænsninger. Du har også muligheden for at fravælge Squarespace's samling. Med Squarespace JavaScripts browser-tilføjelse kan besøgende på website forhindre, at deres data indsamles og bruges af Squarespace.

  Brug af analyser og performance-cookies fra Squarespace er deaktiveret.

 6. Sociale medier

  Jeg opretholder online tilstedeværelse inden for sociale netværk og platforme for at kommunikere med de kunder, kundeemner og brugere, der er aktive der og for at informere dem der om mine ydelser. Når du ringer til de respektive netværk og platforme, gælder betingelserne og databehandlingsretningslinjerne for deres respektive operatører.

  Medmindre andet er angivet i min privatlivspolitik, behandler jeg brugernes data, så vidt de kommunikerer med mig på sociale netværk og platforme, f.eks. skriver indlæg på min online tilstedeværelse, eller send mig beskeder.

  YouTube-videoer
  Jeg har inkluderet YouTube-videoer på min website, som er gemt på serverne på udbyderen YouTube og kan afspilles fra mit website via en indlejring. Indlejring af videoer udføres med den avancerede indstilling for beskyttelse af personlige oplysninger aktiveret. Når du afspiller disse videoer, gemmes YouTube-cookies og DoubleClick-cookies på din computer og kan opbevares på Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA eller Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 , Irland som YouTube-operatør.

  Når du afspiller videoer, der er gemt på YouTube, overføres i det mindste følgende oplysninger til Google Inc. som YouTube-operatør og operatør af DoubleClick-netværket som følger: IP-adresse og cookie, den specifikke adresse på den side, jeg har besøgt, systemdato og tidspunkt for opkaldet , ID på din browser.

  Uanset om du har en Google-konto, som du er logget på, eller du ikke har en brugerkonto, sker overførslen af disse oplysninger. Hvis du er logget ind sådan, kan Google muligvis knytte disse oplysninger direkte til din konto. Hvis du ikke ønsker at blive tildelt din profil, skal du logge ud, inden afspilningsknappen til videoen aktiveres.

  YouTube eller Google Inc. gemmer disse data som brugsprofiler og kan bruge dem til reklame, markedsundersøgelser og / eller brugerdefineret design af deres websites. En sådan evaluering foretages især (også for ikke-registrerede brugere) for at levere behovsbaseret annoncering og for at informere andre brugere om dine aktiviteter på min website. Du har ret til at gøre indsigelse mod dannelsen af disse brugerprofiler, og du skal henvises til Google som operatør af YouTube for at udøve den.

  Brugen af YouTube er i interessen for en attraktiv præsentation af min online tilbud. Dette udgør en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra. f GDPR.

  Yderligere information om formålet med og omfanget af dataindsamlingen og dens behandling af Google kan findes på denne informationsside.

 7. Links og reklame

  Links til andre websites
  Min website indeholder links til tredjepartswebsites eller andre websites. Ved at følge et link til nogen af disse websites påpeger jeg, at disse website har deres egne privatlivspolitikker, og at jeg ikke påtager mig noget ansvar eller ansvar for disse politikker. Læs deres politik om beskyttelse af personlige oplysninger, før du deler personligt identificerbare oplysninger med disse websites.

  Indsigelse mod reklamepost
  Anvendelse af kontaktdata, der er offentliggjort i forbindelse med forpligtelsen til at give afkald på reklame og informationsmateriale, afvises hermed. Operatørerne af disse websites forbeholder sig udtrykkeligt retten til at tage retssager i tilfælde af uønsket sending af reklameoplysninger, såsom spam e-mails.